Syndrom vyhoření u zdravotních sester

Typ akce

Odborný kurz

Místo a čas konání:

bike Akci rádi uspořádáme kdykoliv v místě Vašeho pracoviště.

Určeno pro

Všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent

Klíčová slova

Stres frustrace – syndrom burn–out – zátěžová situace – prevence burn–out

Cíl akce

Seznámení s pojmem burn–out, podstata syndromu burn–out, příčiny vzniku a vývoj burn–out, osvojení si postupů, předcházejících rozvoji syndromu burn–out

Metody vyúky

Přednáška, skupinová práce, diskuse

Program

15.00 – 15.15  Povolání zdravotní sestry

15.15 – 16.30  Definice syndromu vyhoření

16.30 – 16.45  Přestávka

16.45 – 17.30  Životní události, motivace k práci a smysl života, možné zdroje syndromu vyhoření

17.30 – 18.30  Postoje jedince k zátěžovým situacím, přednosti povolán í zdravotníka, jak se vyhnout syndromu vyhoření

18.30 – 19.15  Praktický výcvik dovedností - prevence

Jak se přihlásit?

Na kurzy se přihlašte prostřednictvím Přihlášky na seminář - vyplněný formulář posílejte faxem na 284 822 534 nebo oskenovaný na email info@adultmedi.cz, my se Vám obratem ozveme.