Pacienti

Každý z nás se občas ocitne v pozici pacienta. Pro běžné občany nabízíme kurzy, které by jim tuto nelehkou roli měly usnadnit případně jí předejít. Vzděláváme pacienty v oblastech: psychologie, komunikace a zdravotní péče.

Aktuálně nabízíme tato školení: