Lékařské profese

Efektivní komunikace je hlavním aspektem kvalitní, na pacienty orientované péče a jednou z klíčových kompetencí lékaře. Lékařská profese v současnosti vyžaduje nejen odborné znalosti v oblasti medicíny, ale také manažerské a prezentační dovednosti alespoň na základní úrovni.

Odborné semináře pro lékaře:

Velmi rádi pro vaše oddělení či nemocnici připravíme vzdělávací program na míru v těchto oblastech:

  • Komunikace s pacienty
  • Manažerské dovednosti
  • Prezentační dovednosti