Realizované projekty

OPLZZ 2010

Vzděláváním ke zvýšení kvality služeb Nemocnice Kadaň s.r.o.
Reg.č.projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00319
V roce 2010 jsme vyhráli výběrové řízení na realizaci projektu vzdělávání pracovníků Nemocnice Kadaň s.r.o. Jednalo se o Operační program Lidské Zdroje a Zaměstnanost /dále OPLZZ/ - „Vzdělání je šance“, který vyhlásilo MPSV.

Název Projektu

„Vzděláváním ke zvýšení kvality služeb nemocnice Kadaň s.r.o.“

Trvání projektu

od 1.5.2010 na 24 měsíců

Cíl projektu

Cílem projektu tohoto projektu bylo obsáhnout základní psychosociální výcvik řadového personálu, ale také manažerské školení vedoucích pracovníků.

Cílové skupiny

Zaměstnanci nemocnice, kteří se účastnili projektu, byli rozděleni do skupin tak, aby pro ně náplň školení byla efektivní a smysluplná.
  • Ostatní personál – střední a nižší zdravotní personál se vzdělával ve 4 blocích
  • Staniční a vrchní sestry- se vzdělávaly ve 4 blocích
  • Primáři a lékaři – se vzdělávali v 5 blocích
  • TOP skupina - zde se vzdělávali lékaři a setry na manažerských pozicích v 6 blocích
  • THP pracovníci – se vzdělávali v 1 bloku
  • Dvoudenní outdoorový trénink – pro TOP skupinu
Hodnocení zaměstnanci prováděli po každém školícím bloku pomocí hodnotícího formuláře. Závěrečné hodnocení proběhlo také na závěrečném workshopu.
Tímto projektem chtěl žadatel /Nemocnice Kadaň/ vytvořit systém komplexního vzdělávání s ohledem na jednotlivá specifika cílových skupin a pokračuje ve vzdělávání pracovníku dále dle výstupů z tohoto projektu.