Operační program Praha Adaptabilita

Název projektu

„Nová šance“ – Podpora a vzdělávání osob pečujících o závislého člena rodiny v návratu na trh práce

Název prioritní osy

Podpora vstupu na trh práce

Reg. číslo projektu

CZ.2.17/2.1.00/35162

Doba trvání

1. 1. 2013 - 31. 12. 2014

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je podpora a vzdělávání pečujících o závislého člena rodiny v návratu na trh práce. Je určen osobám, které se v nedávné minulosti věnovaly péči o dítě/děti, seniora či zdravotně postiženého člena rodiny a chtějí nalézt vhodné pracovní uplatnění, které dokáží sladit s rodinnými povinnostmi. V tomto projektu je cílem edukovat 48 osob v následujících dovednostech:
 • Poznat základní pravidla fungování trhu práce v současné době, místě a čase
 • Osvojit si měkké dovednosti zejména komunikaci, schopnost zhodnotit samu sebe, sebeprezentaci
 • Zvládnout gramotnost finanční, informační, právního povědomí

Specifikace cílové skupiny

 • Znevýhodněné osoby, které mají trvalé bydliště na území hlavního města Prahy a jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo nejdéle 2 roky po jejím ukončení, nebo dlouhodobě pečovaly o osobu blízkou.
 • Znevýhodněné osoby, které se více než polovinu roku zdržují na území hlavního města Prahy a jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo nejdéle 2 roky po jejím ukončení, nebo dlouhodobě pečovaly o osobu blízkou.

Vlastní realizace projektu

Realizace projektu se odehrává prostřednictvím těchto klíčových aktivit:
 • Skupinové motivační poradenství v oblasti např. komunikačních dovedností, motivace, sladění pracovního a rodinného života
 • Individuální poradenství po celou dobu projektu
 • Bilanční diagnostika - zhodnocení osobnostní dispozice, pracovní motivace a zaměření
 • Psychologický rozbor, který napomůže cílové skupině v jejím dalším směřování osobního rozvoje v uplatnění na trhu práce
 • 6 vzdělávacích bloků, kde si účastníci zvolí témata, která chtějí absolvovat/min.4 bloky/ Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, Finanční gramotnost, Krizová komunikace v paliativní péči, Gramotnost právního povědomí, Informační gramotnost
 • Individuální rekvalifikace – cílem této aktivity je zajištění vzdělávání k získání vyšší kvalifikace, obnovení původní či prohloubení stávající kvalifikace s ohledem na aktuální poptávku na trhu práce v kontextu pracovních dispozic účastníka projektu
 • Podpora v orientaci na trhu práce - v oblastech vyhledávání možnosti a kontaktů na zaměstnavatele, vyhledávání informací o trhu práce, nabídce volných míst, pomoc při vyhotovení životopisu, motivačního dopisu, možnost konzultace ze strany odborného asistenta v kanceláři 10 h týdně ve vybrané dny.
Osoby, které se zapojí do tohoto projektu, mají možnost získat finanční příspěvek na jízdné, stravné a hlídaní svěřené osoby.