Reklama ve vyhledávačích

Internet je jedním z nejúčinnějších médií v oblasti přímého oslovení potenciálního zákazníka. To umožňují nové reklamní formáty, mezi které patří PPC reklama. Jejím úkolem je cílené oslovování zákazníků pomocí internetových vyhledávačů. Jedná se o velmi efektivní marketingový nástroj, který slouží k tomu, abychom zákazníkovi ukázali cestu k námi nabízenému produktu.

Výhody PPC reklamy

  • Platba za skutečného návštěvníky – za kliknutí na reklamu
  • Vyšší účinnosti než jiné reklamní modely
  • Snadná měřitelnost
  • Možnost nastavení ceny – regulovatelnost nákladů
  • Přesné cílení reklamy - ze zaplacených návštěvníků se s větší pravděpodobností stávají zákazníci

Co od nás získáte:

  • Analýzu inzerovaného produktu a konkurence ve vyhledávačích
  • Vytyčení cílů kampaně
  • Návrh strategie – podoba kampaně, klíčová slova, rozpočet, výběr vyhledávače
  • Realizace strategie – založení účtu, vytvoření kampaně, pravidelný monitoring a optimalizace kampaně
  • Vyhodnocení kampaně