Přihlašte se na kurz

Na kurzy se přihlašujte pomocí elektronického formuláře v detailu každého kurzu nebo pomocí níže uvedených přihlášek.

Formuláře ke stažení

Přihlášky je možné odeslat:
 • poštou na adresu: Adult Medi Consulting s.r.o., Nad Kolčavkou 2241, Praha 9, 190 00,
 • faxem na telefonní číslo: 284 822 534
 • emailem na adresu: info@adultmedi.cz

Obchodní podmínky

Informace o platbách

Platbu za seminář provádějte bankovním převodem, složenkou,či vkladem na náš účet 2080852359/080. Jako variabilní symbol uveďte kód aktuální akce, specifický symbol uveďte vaše datum narození, konstantní je 0308, do poznámky napište vaše jméno a příjmení.

Přihlášky na semináře

Přihlášky podané elektronicky na adresu info@adultmedi.cz, nebo zaslané poštou na firemní adresu, jsou závazné. Vyplněním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami včetně storno poplatků a s tím, že dáváte souhlas s použitím vašich dat za účelem účasti na akcích společnost Adultmediconsulting s.r.o., která se zavazuje, že  vaše data nebudou předána třetí osobě. Odeslání přihlášky na akci je bráno jako uzavření smlouvy podle příslušného ustanovení obchodního zákona.

Storno poplatky, podmínky pro zrušení účasti

Pokud rušíte účast na semináři učiňte tak s co největším  předstihem a to e-mailem, nebo poštou. Umožníte tak účast dalším zájemcům. Při stornu uveďte prosím veškeré údaje ve storno formuláři. Pokud bude storno v e-mailovém podobě s datem odeslání nejpozději 10 dní před konáním akce bude kurzovné vráceno v plné výši, 7 dní před konáním akce 40 %. Při pozdějším stornu, nebo při neúčasti se kurzovné nevrací a objednavatel hradí plnou cenu. Ve formuláři prosím uveďte kontaktní e-mail nebo mobilní číslo tel., kam vám můžeme odeslat potvrzení vašeho storna. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín konání akce z důvodů, které nemůže ovlivnit (např.onemocnění lektora apod.) V případě, že vámi objednaná akce nebude plně obsazena /minimální počet účastníků je uveden u jednotlivých akcí/ nabízíme tyto možnosti:
 • Využít jiný termín akce
 • Využít jinou akci dle svého výběru /ve stejné ceně/
 • Vrácení kurzovného /napište č.účtu kam vám kurzovné máme zaslat/

Daňový doklad,faktura

Pokud potřebujete fakturu, prosím vyplňte veškeré údaje ve formuláři “objednávka daňový doklad/faktura“ a odešlete e mailem,nebo poštou na adresu firmy Adultmediconsulting s.r.o.

Symbol bike

Akce označena symbolem kola znamená, že je možné ji uskutečnit na vašem pracovišti. Je nutné ji však objednat pomocí formuláře „ objednávka akce“ nejméně 6 týdnů předem na e-mailovou adresu jensovska@adultmedi.cz , nebo poštou na adresu firmy Adult Medi Consulting. My se vám vzápětí ozveme s bližšími informacemi.

Uznání kreditů

Pro námi pořádané akce žádáme o udělení kreditů dle zákona 96/2004 Sb. a vyhláška č.423/2004 Sb.§ 2, písm.d) Profesní a odborovou unii zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezka se sídlem v Brně. Dále žádáme o souhlasné stanovisko ČAS. O udělení kreditů za absolvování našich kurzů žádáme pro tyto zdravotnické profese:
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Ergoterapeut/ka
 • Zdravotní laborant/ka
 • Radiologický asistent
 • Zdravotně sociální pracovník/ce
 • Nutriční terapeut /asistent/ka
Další informace o seminářích a vzdělávacích akcích z portfolia firmy Adultmediconsulting s.r.o. lze získat u jednatelky firmy Lenky Jenšovské. Pokud budete mít pro nás nějaké informace, či krititickou připomínku, prosím neváhejte  a napište nám svoje sdělení na kontaktní adresy, které najdete v záložce „kontakty“.